Informace pro prodávající

  • Prodejci Beskydských farmářských trhů jsou zejména z řad farmářů, zemědělců a výrobců, nebo lidé, kteří nabízí sezónní přebytky z vlastní úrody.
  • Nabízený sortiment je výhradně českého, moravského nebo slovenského původu.
  • Prodej probíhá z vlastního prodejního zařízení (stůl, stánek, chladicí vůz).
  • Prostor pro prodej není zpoplatněn (prodejní místo).
  • Prodejci se řídí Provozním řádem trhu a pokyny pořadatele.
  • U prodeje živočišných produktů musí být dodrženy hygienické a veterinární podmínky.
  • Zásobování probíhá od 6.00 – 7.00 hodin.
  • Parkování vozidel prodejců na vyvýšené ploše náměstí je umožněno jen se souhlasem pořadatele.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z trhu prodej sortimentu, který neodpovídá záměru trhu.

Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad
ul. Radniční 1148,
PSČ 738 01

IČO: 00296643
Číslo účtu: 928781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s

Telefon: +420 777 921 809
E-mail: trhyfm@frydekmistek.cz